Main Menu
ع
Palestijnse mensenrechten-NGO's laten zich niet monddood maken en roepen de internationale gemeenschap op tot concrete actie om de barbaarse Israëlische aanwijzingen ongedaan te maken
23، Oct 2021

Al-Haq verwerpt met kracht de aanwijzing door het Israëlische ministerie van Defensie, op 19 oktober 2021, van Al-Haq en vijf collega Palestijnse middenveldorganisaties als "terreurorganisaties," onder de Israëlische binnenlandse anti-terreurwet, 2016 en roept op tot internationale solidariteit en concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat deze onmiddellijk wordt ingetrokken. 

De ongegronde beschuldigingen vormen een alarmerende en onrechtvaardige escalatie van aanvallen tegen het Palestijnse volk in zijn strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en het recht op zelfbeschikking. Israëls wijdverspreide en systematische lastercampagne tegen Palestijnse mensenrechten-NGO's en mensenrechtenverdedigers is erop gericht hun werk en middelen te delegitimeren, te onderdrukken, het zwijgen op te leggen en leeg te zuigen. Bovendien dient de onwettige toepassing van Israëls nationale wetgeving op de bezette Palestijnse gebieden (OPT) om de handhaving te verankeren van het koloniale en apartheidsregime van geïnstitutionaliseerde rassendiscriminatie en -heerschappij over het Palestijnse volk in zijn geheel.

Al tientallen jaren strijdt Al-Haq voor het beëindigen van Israëls illegale koloniale beleid en praktijken, die sinds 1948 het Palestijnse volk hebben belet zijn onvervreemdbare recht op zelfbeschikking uit te oefenen. Al-Haq is een van de leidende Palestijnse organisaties die oproepen tot het afleggen van verantwoording en het beëindigen van Israëls straffeloosheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Israëls recente escalatie van strafmaatregelen tegen Al-Haq en andere middenveldorganisaties komt niet toevallig in de onmiddellijke nasleep van de opening van een onderzoek door het Internationaal Strafhof naar Israëls misdaden in de Situatie in Palestina. Al-Haq zal zich onvermoeibaar blijven inspannen om ervoor te zorgen dat de Israëlische plegers van massale gruweldaden ter verantwoording worden geroepen.

De geschiedenis van mensenrechtenverdediging, van Afrika tot Latijns-Amerika en andere uithoeken van de wereld, heeft aangetoond dat de middelen en methoden van de onderdrukker geen grenzen kennen. In ons streven naar de bevrijding van Palestina van Israëls apartheids- en koloniale regime, zal ons werk als mensenrechtenverdedigers niet worden afgeschrikt of tot zwijgen worden gebracht.  Wij vertrouwen op de solidariteit van onze vrienden en partners over de hele wereld bij het trotseren van de obstakels die voor ons liggen. 

De Palestijnse strijd is een universele strijd tegen onderdrukking en het ontzeggen van zelfbeschikking in het streven naar gerechtigheid en de mogelijkheid om in waardigheid te leven.  Wij blijven onvermoeibaar ijveren voor een waardige toekomst voor het Palestijnse volk en voor de bevrijding van Palestina uit de ketenen van Israëls onwettige koloniale overheersing.

Gerechtigheid zal zegevieren.