Main Menu
ع
Palestyńskie organizacje pozarządowe nie dadzą się uciszyć i wzywają społeczność międzynarodową do podjęcia konkretnych działań i powstrzymania izraelskich barbarzyńskich oskarżeń
23، Oct 2021

English | German | French | Hindi | Spanish

Al-Haq stanowczo odrzuca określenie Al-Haq i pięciu innych palestyńskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako "organizacji terrorystycznych", wydanego przez izraelskie Ministerstwo Obrony, z 19 października 2021 r. (na podstawie izraelskiej ustawy antyterrorystycznej z 2016 r.) orazi wzywa do międzynarodowej solidarności i podjęcia konkretnych działań w celu zapewnienia natychmiastowego uchylenia tej decyzji.

Te bezpodstawne zarzuty stanowią niepokojącą i niesprawiedliwą eskalację ataków przeciwko narodowi palestyńskiemu w jego walce o wolność, sprawiedliwość i prawo do samostanowienia. Szeroko rozpowszechnione i systematyczne oczernianie przez Izrael palestyńskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka oraz obrońców praw człowieka ma na celu ich delegitymizację, prześladowanie oraz uciszenie i drenaż zasobów. Jednocześnie, bezprawne zastosowanie prawa krajowego Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich służy utrwaleniu osadniczo-kolonialnego reżimu o cechach apartheidu oraz umocnieniu zinstytucjonalizowanej dyskryminacji i dominacji nad całym narodem palestyńskim.

Od dziesięcioleci Al-Haq walczy na rzecz zakończenia bezprawnej polityki i praktyk osadniczo-kolonialnych Izraela, który od 1948 roku odmawia Palestyńczykom ich niezbywalne prawo do samostanowienia. Al-Haq jest jedną z wiodących organizacji palestyńskich wskazujących na bezkarności Izraela oraz wzywających do jego odpowiedzialność za popełniane zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Nieprzypadkowo, zaostrzenie środków karzących Al-Haq oraz pozostałych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nastąpiła w bezpośrednim następstwie wszczęcia przez Międzynarodowy Trybunał Karny dochodzenia w sprawie zbrodni Izraela w Palestynie. Pomimo tego, Al-Haq będzie kontynuować swoje wysiłki, aby izraelscy sprawcy masowych zbrodni i okrucieństwa zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Historia obrony praw człowieka, od Afryki po Amerykę Łacińską i inne zakątki globu, pokazała, że środki i metody prześladowcy nie mają granic. W dążeniu do wyzwolenia Palestyny spod apartheidu i osadniczego reżimu kolonialnego Izraela, nasza praca jako obrońców praw człowieka nie zostanie powstrzymana ani uciszona. Jesteśmy pewni solidarności naszych przyjaciół i partnerów na całym świecie, wspierających nas w tej konfrontacji ze stawianymi nam zarzutami i przeszkodami do pokonania. 

Walka palestyńska jest uniwersalną walką przeciwko uciskowi i odmowie samostanowienia w dążeniu do sprawiedliwości i możliwości godnego życia. Pozostajemy nieugięci w opowiadaniu się za godną przyszłością dla narodu palestyńskiego i wyzwoleniem Palestyny z opresji bezprawnych rządów kolonialnych Izraela.

Sprawiedliwość zwycięży.