FeedVimeoYoutubeFacebookTwitterLinkedinGoogle

Affidavit Details

 • Affidavit Number Affidavit No. 7125/2012
 • Field researcher Mohammad Abu Rahmah
 • Affidavit Date 10 January 2012
 • Name Rani Sami Omar Bakr
Published in 2012

Affidavit Details

 • Affidavit Number 3007/2006
 • Field researcher Yousef Qawareiq
 • Affidavit Date 10 June 2006
 • Name Zuhdi Rashed
Published in 2006

Affidavit Details

 • Affidavit Number 2958/ 2006
 • Field researcher Manaf Abbas
 • Affidavit Date 15 May 2006
 • Name 'Ali Hijjawi
Published in 2006

Affidavit Details

 • Affidavit Number 2951/ 2006
 • Field researcher Tareq al-Haj Mahmoud
 • Affidavit Date 7 May 2006
 • Name Amani Mahmoud
Published in 2006